Varukorg

Produkter

Kontakt

Ventbutiken.se
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Torrsjö 105
862 95 Njurunda
Sverige
E-post:
Webb: ventbutiken.se
Telefon: +46 70 2450093

Information

Nyhetsbrev

Luktsaneringsguiden

Luktsanering


Användningsområden för luktsanering med Ozonaggregat

De mindre ozonaggregaten  BLC 100 är lämpliga för sanering av mögel, husdjurslukt och tobaksrök mm. i bilar, kläder och enstaka rum.

Ozonaggregaten i mellan klassen BLC 500 lämpar sej för mögel, husdjurslukt, soprum och tobaksrök för professionellt bruk i bilar, hotellrum och större rum.

De stora ozonaggregaten BLC 3000 och BLC 6000 är mycket kraftiga ozongeneratorer som lämpar sej för ex. sanering av brandskador.


EGENSKAPER

De mindre ozonaggregaten BLC 100 och 500 är mycket lättanvända som bärbar enhet. BLC 500 och uppåt har ställbar ozonproduktion och timerfunktion. BLC 500 är gjord väggmontaget. Maskiner har låg energiförbrukning. Alla Airmaster BLC ozonaggregat är svensktillverkade. BLC 500 kan slanganslutas så att maskinen kan stå i ett annat utrymme.


SÅ HÄR ARBETAR AIRMASTER

Ozon är en specialform av syre, sk aktivt syre, och produceras i en ozongenerator genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten. 

OBS! Ozonaggregat ska användas med försiktighet och ej under längre tid i miljöer där människor vistas t ex hem eller kontor. Kort exponering är ofarlig som t ex i soprum eller liknande.Ozon

Ozon är tri-atomärt syre dvs O3 som naturligt återfinns i moder naturs kretslopp. Uppe i stratosfären, 10–50 km ovanför våra huvuden, omvandlar solljuset ständigt en del av luftens syremolekyler (O2) till ozon. Det naturliga ozonskikt som skapas på så sätt förmår absorbera ultraviolett ljus från solen, närmare bestämt den s.k. UV-B-strålningen (strålning inom våglängdsområdet 280–315 nm). Detta ozonlager gör det möjligt för liv att överhuvudtaget existera på jordklotet.

Ozon framställs medvetet i generatorer som antingen bygger på metoder med UV-ljus eller en Corona urladdning. Man utgår från torkad luft eller syrgas (O2) som tillförs energi. Syremolekylen delas då upp i två stycken syreatomer. Syreatomerna förenar sig därefter med en annan syremolekyl vilket gör att man får en molekyl innehållande tre syreatomer dvs ozon..