Varukorg

Produkter

Kontakt

Ventbutiken.se
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Torrsjö 105
862 95 Njurunda
Sverige
E-post:
Webb: ventbutiken.se
Telefon: +46 70 2450093

Information

Nyhetsbrev

Skorstensfläktar

INJEKT RÖKGASFLÄKTAR FIXAR DRAGET!!

En eldstad är underbart att ha när det är lite kyligt ute. Ofta kan det vara svårt att tända brasan utan att det kommer in en massa rök och sot i bostaden. Detta orsakas ofta av dåligt drag i skorstenen.

En rökgasfläkt med ejektorverkan

Undanröjer problem med rök såväl inom- som utomhus

Lätt att sota utan demontering

Löser problem med röknedslag

Tystgående

Ejektor i rostfritt stål

Svensk kvalitetsprodukt

5 års garanti på ejektor

OBS! Beställningar som läggs in injektfläktar from 140606 tom 140730 skickas i början av aug.


Injekt skorstensfläktar förbättar draget. Rökasfläkten ger bättre förbränning, undviker att det ryker in eller ger röknedslag i omgivningen'


Om drag i skorsten och eldstaden

I en skorsten bildas undertryck när varm luft strävar uppåt, hur stort undertrycket blir beror många faktorer. Undertrycket ökar med höjden på skorstenen och skillnaden mellan rökgastemperatur och utetemperatur.

De flesta pannor behöver ett undertryck från 15 till 30 Pascal =1,5–3.0 mm vp.

Det behövs ca 1,8-2,0 m3 luft per kW pannreffekt för att fullständigt förbränna det fasta bränslet.

Vid drift påverkas undertrycket dessutom av rökkanalens och eldstadens utförande av ex sidodragningar, vinklingar och långa smala kanaler ex insatsrör.

Moderna pannor med hög verkningsgrad, strävar efter att förlänga rökgasernas uppehållstid i eldstaden och konvektionsdel så att maximal värmeavgivning hinner ske.Ddärför är konvektionsytorna stora och rökgashastigheten låg. Det naturliga draget försämras.

För att kunna elda måste det finnas en förmåga att suga ut röken ur eldstaden. därför är det ju självklart nödvändigt med ett bra undertryck i eldstaden.

Skorstensfläktsguiden hittar du här...

Visar alla produkter
”Skorstensfläktar” har 1 underkategori