Varukorg

Produkter

Kontakt

Ventbutiken.se
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Torrsjö 105
862 95 Njurunda
Sverige
E-post:
Webb: ventbutiken.se
Telefon: +46 70 2450093

Information

Nyhetsbrev

Ventilationsaggregat

Viktigt att tänka på när du väljer ventilationsaggregat

Allmänt

Dimensioneringen av ventilationsanläggningen inklusive ventilationsaggregatet skall utföras med omsorg för att få en bra anläggning.  Ventilationsanläggningen kommer att vara i drift 8760 timmar om året varför energiaspekterna är mycket viktiga att beakta.  Även ljud ska man noga beakta för att bli nöjd med sin ventilationsanläggning.

Byggregler

I Boverkets byggregler (BBR) anges egenskaper för hur ventilationsaggregat skall dimensioneras avseende fläktenergi och värmeåtervinningsgrad. BBR anger även minimikrav på hur du skall dimensionera ventilationsflödet i din bostad.

Ventbutikens utbud är noga utvalt för att klara av gällande byggregler och optimala energiprestanda. En liten besparing i inköp kan kosta mycket på energiräkningen!

Vi har 20 års erfarenhet av projektering av ventilationsanläggningar och energioptimering så fråga gärna oss! support@ventbutiken.se


”Ventilationsaggregat” har 3 underkategorier